(Nederlandse versie onderaan)

A few years ago I got the vision to work out a new concept as an artist in which the horn section would be central. This idea forms the basis of "ECLECTIV" ("The Eclectic Collective"), a temporary and dynamic project with a lot of ambition.

 

At the end of 2015, I decided to revise my compositions for my piano exam at the conservatory in Ghent. These musical works, which were initially written for piano trio, would be arranged for sextet in 2016. Since this type of arranging is considered to be the most challenging (ref., Bill Dobbins), it seemed like a huge enrichment to dedicate my compositions to this powerful and unique setting. As a result, I was able to push musical boundaries as an arranger.

 

 

"Writing for three horns is perhaps the most challenging of all writing skills.

Three voices are enough to clear the chords, but not enough to mention every important note.

The choice of notes is therefore very important. "

Bill Dobbins

 

 

The project name was created on the one hand based on the different style elements that are present in the compositions. On the other hand, "ECLECTIV" refers to the collaboration with various musicians.

 

The Eclectic Collective" is aimed at a wide audience and also makes "modern jazz music" accessible to non-jazz lovers. I also opted for an (international) collaboration with various top musicians for the realization, in which the compositions are central.

 

 

With "ECLECTIV" I hope to inspire many listeners.

 

Yves

Enkele jaren geleden kreeg ik de visie om als artiest een nieuw concept uit te werken waarin de blazerssectie centraal zou staan. Dit idee vormt de grondslag van "ECLECTIV" ("The Eclectic Collective"), een tijdelijk en dynamisch project met veel ambitie.

Eind 2015 besloot ik om voor mijn piano-examen aan het conservatorium te Gent eigen composities te herzien. Deze muzikale werken, die aanvankelijk werden geschreven voor piano trio, zouden in 2016 gearrangeerd worden voor sextet. Aangezien deze bewerking beschouwd wordt als de meest uitdagende (ref., Bill Dobbins), leek het mij dan ook een enorme verrijking om de composities te wijden aan deze krachtige en unieke bezetting. Hierdoor kon ik als arrangeur ook muzikaal grenzen verleggen.

"Writing for three horns is, perhaps, the most challenging of all writing skills.

Three voices are enough to clearly imply the chords, but not enough to state every important note.

The choice of notes, therefore, is very important."

Bill Dobbins

De projectnaam werd enerzijds bedacht op basis van de verschillende stijlelementen die aanwezig zijn in de composities. Anderzijds verwijst "ECLECTIV" naar de samenwerking met diverse muzikanten. 

"The Eclectic Collective" doelt op een breed publiek en maakt "moderne jazzmuziek" ook toegankelijk voor niet-jazzliefhebbers. Verder koos ik voor een (internationale) samenwerking met verschillende topmuzikanten voor de realisatie, waarbij de composities centraal staan.

Met "ECLECTIV" hoop ik dan ook vele luisteraars te inspireren.

Yves